Terug naar nieuwsoverzicht

Digitale uitnodiging voor poliklinische afspraak

Sinds 1 mei 2022 ontvangen patiënten van het Erasmus MC de uitnodiging voor hun poliklinische afspraak digitaal. Dit geldt ook voor patiënten met een afspraak op de dagbehandeling of bij radiologie.

Zodra wij een nieuwe afspraak voor patiënten inplannen, sturen wij hen een e-mail met een verwijzing naar het patiëntenportaal Mijn Erasmus MC. Daar staat de afsprakenbrief met bijbehorende informatie voor hen klaar. Ook extra informatie, zoals een patiëntenfolder of vragenlijst, zetten wij direct online klaar. Het inzien van deze afspraken en het medisch dossier kan veilig door in te loggen met DigiD.

Het digitaal versturen van afspraakbrieven is nu onze standaard werkwijze. Voor patiënten die dit niet willen of die de afspraakbrief niet digitaal kunnen ontvangen, blijft de mogelijkheid bestaan om de afspraakbevestiging per post te ontvangen.

Het voordeel van het digitaal versturen van afsprakenbrieven is dat patiënten de afspraakinformatie direct ontvangen, er is geen vertraging meer door het versturen van brieven. Ook besparen wij hiermee veel papier, enveloppen, portokosten en tijd. En met ongeveer 900.000 poliklinische afspraakbrieven per jaar draagt dit aanzienlijk bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Het Erasmus MC sluit hiermee aan bij de digitale mogelijkheden en ontwikkelingen. Wij vragen u om de verwijzing van uw patiënten via ZorgDomein zo volledig mogelijk in te vullen. Als uw patiënt daarmee instemt, ontvangen wij graag óók het e-mailadres van patiënt. Dit is geen verplicht veld, maar het zou er aan bijdragen dat uw patiënten sneller in bovenstaand proces kunnen worden meegenomen. Dat is zowel prettig voor hen als nuttig voor ons.