Terug naar nieuwsoverzicht

Erasmus MC is veilig te bezoeken

Patiënten, begeleiders en bezoekers kunnen het Erasmus MC veilig bezoeken. Zowel voor hen als voor medewerkers zijn maatregelen genomen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

Het Erasmus MC volgt de landelijke richtlijnen als het gaat om het dragen van mondneusmaskers. In de gebieden die toegankelijk zijn voor patiënten, hun bezoekers en begeleiders, draagt iedereen vanaf 13 jaar die in beweging is een mondneusmasker of gelaatsscherm (faceshield).

Patiënten krijgen 3 dagen vóór hun polikliniekbezoek het verzoek om in het patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’ een COVID-19 vragenlijst in te vullen. Met patiënten waarbij uit de COVID-19 vragenlijst komt dat zij COVID-klachten hebben, wordt contact opgenomen. Er wordt dan een passende oplossing gezocht voor de afspraak. Patënten zonder internetverbinding worden gebeld. Voor meer informatie kunt u patïenten wijzen op de film Erasmus MC veilig te bezoeken