Terug naar nieuwsoverzicht

Ketenzorg incidenten

In de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten gaat soms iets mis. Zoals een ontbrekende, onjuiste of onvolledige overdracht of andere zaken die niet goed verlopen in de ketenzorg. Een ongewenste situatie, omdat we graag zien dat onze verleende zorg aan de patiënt op een goede manier wordt vervolgd en vice versa.

Signaleren

Ketenpartners, huisartsen en medisch specialisten van andere ziekenhuizen kunnen laagdrempelig signalen, problemen, klachten en incidenten melden bij team Marktstrategie & Samenwerking van het Erasmus MC. Melden kan per email via zorgrelaties@erasmusmc.nl. Iemand van het team zal dan contact met u opnemen. Vermeld in de email de aard van de klacht, signaal of incident en uw contactgegevens of gebruik het STIM formulier. Let er op dat u geen patiëntgegevens noteert. Meldingen worden met ketenpartners opgepakt zodat in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het verbeteren en nog veiliger maken van de patiëntenzorg. U kunt ook via de website melden.