Terug naar nieuwsoverzicht

Poliklinische zorg terug naar normaal niveau

Afgelopen weken vroeg coronazorg veel aandacht. Hierdoor hebben we minder patiënten op de poliklinieken kunnen helpen dan gebruikelijk. Om te voorkomen dat zorg achterop raakt en invloed heeft op de gezondheid van de patiënten, hebben we diverse maatregelen genomen. Hierdoor verwachten we op korte termijn de poliklinische zorg (uitgezonderd poliklinische verrichtingen) weer op volle sterkte te kunnen bieden. U hoeft dus niet meer terughoudend te zijn bij het verwijzen.

Uw patiënten kunnen veilig onze poliklinische zorg ontvangen door de volgende maatregelen.

1. Corona triage vooraf

Twee dagen voor bezoek nemen we contact op met de patiënt t.b.v. corona triage. Indien daar aanleiding toe is, wordt de patiënt door de Travel Clinic getest. Patiënten die positief getest worden, krijgen een chirurgisch neusmondmasker.

2. Afstand in de wachtruimte

De wachtkamers zijn zo ingericht dat patiënten er op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten. Er zijn extra mensen ingezet om de ‘verkeersstromen’ goed te regelen. Iedere patiënt mag maximaal één begeleider meenemen.

3. Spreiding van patiënten

Waar mogelijk worden videoconsulten ingezet om onnodige fysieke belasting van de poli’s te voorkomen. De patient heeft hiervoor DigiD nodig. De polikliniektijden en diagnostieklocaties worden gericht uitgebreid om patiënten op de wachtlijst veilig en snel te kunnen helpen.