Terug naar nieuwsoverzicht

Vaccinatie bij verminderde weerstand belangrijk

Graag benadrukken wij het belang van oproepen van uw patienten met verminderde weerstand voor vaccinatie volgens het door de RIVM voorgestelde tijdschema. Vaccineren is belangrijk aangezien deze patiënten een ernstiger beloop van de COVID infectie kunnen hebben.

Vaccineren van deze patënten is veilig, al is er een kans op verminderde werking door de onderliggende ziekte of behandeling. Het risico van eventuele bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een infectie. In uitzonderingsgevallen, bij behandeling met Rituximab of Belimumab, kan met de behandelend immunoloog overlegd worden. De vaccinatie wordt ontraden bij mensen met een eerdere anafylactische reactie na een eerdere vaccinatie, of ernstige allergische reactie op PEG.