Naar info

Voor dit specialisme zijn ook de volgende instructies beschikbaar: Functietesten MDL-laboratoriumEcho en fibroscan

Aanvraagprocedure

Voor medisch specialisten

Aanvraagformulier Endoscopiecentrum onderzoek/ behandeling  uitprinten en invullen.

Vervolgens het formulier inscannen en mailen of eventueel faxen.

 

Voor huisartsen

Voor het aanvragen van een gastroscopie dient een verwijzing via ZorgDomein aangemaakt te worden. Na ontvangst zal een beoordeling plaatsvinden of er een academische indicatie bestaat om de gastroscopie in het Erasmus MC te verrichten.

 

Sedatie tijdens het onderzoek

Een wens of noodzaak tot het verrichten van het onderzoek onder sedatie aanvinken op het aanvraagformulier en het e-mailadres van de patiënt vermelden.

Wat kan u verwachten na aanvragen?

Na beoordeling van de aanvraag zal de aanvrager telefonisch op de hoogte worden gebracht van de datum en tijd van het onderzoek.

 

Sedatie tijdens het onderzoek

Er dient bij patiënt voorafgaand aan het onderzoek een sedatie screening plaats te vinden.

Indien het e-mailadres van de patiënt is toegevoegd kan de screening via een digitale voorlichtingsmodule door de patiënt thuis worden ingevuld. Deze module wordt door onze medewerkers per e-mail naar de patiënt verstuurd. De patiënt hoeft hiervoor dan niet extra voor naar het ziekenhuis te komen.

Indien de patiënt geen beschikking heeft over een e-mailadres wordt hij/zij opgeroepen voor het pre-endoscopie spreekuur in ons centrum.

Wij verzoeken u om de patiënt te informeren over het belang van het volledig invullen van de digitale screening. Voor meer informatie kan de patiënt de video van Medify bekijken. Deze is te vinden bij onze afdelingsinformatie op de publieke website.

Telefoonnummer secretariaat

010-704 02 66, van 8.30 tot 16.15

E-mailadres(sen)

mdl.endoscopie@erasmusmc.nl

Fax

010-703 46 80

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie