Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Transmuraal Incidenten melden (TIM)

Heeft u als ketenpartner van het Erasmus MC bij de samenwerking een (bijna-)incident meegemaakt? Dan kunt u hier veilig een incident melden. Door incidenten te melden, kunnen we leren en herhalingen in de toekomst proberen te voorkomen.

Hoe kunt u een incident melden?

Via het TIM-meldformulier kunt u als ketenpartner een melding maken.

Nadat u een melding heeft gedaan, wordt de melding door de centrale TIM-coördinator in behandeling genomen. Het kan zijn dat de TIM-coördinator contact opneemt om nog wat aanvullende gegevens op te vragen. Zo kan de betrokken afdeling (indien dit wenselijk is) een goede analyse van het (bijna) incident maken. Vervolgens kijken we hoe vergelijkbare situaties in de toekomst kunnen voorkomen en worden er verbeteracties uitgezet. U krijgt een terugkoppeling wanneer de melding is onderzocht.

Wanneer maak ik als zorgpartner een melding?

  • Een TIM-melding heeft altijd te maken met een situatie waarbij een patiënt betrokken is.
  • Meld álle incidenten, ter kennisgeving of voor nadere analyse.
  • Meld met als doel de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel.
  • Meld over processen niet over personen.
  • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.

Meldingen over transmurale incidenten zijn vertrouwelijk. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident. Alleen wanneer er sprake is van een mogelijke calamiteit kan de informatie ook met de inspectie gedeeld worden.

Vragen rondom TIM-meldingen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de TIM-coördinator via TIM.kwaliteit@erasmusmc.nl.