Naar info

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC heeft 2 klinische afdelingen: de Kinder- en Jeugdkliniek en de Adolescentenkliniek. Binnen onze klinieken vindt diagnostiek en behandeling plaats in verschillende leeftijdsgroepen waarbij onderscheid wordt gemaakt in de basisschoolleeftijd en adolescenten en in verschillende settings: klinische opname, dagbehandeling en deeltijdbehandeling.

Verwijscriteria

  • Voor klinische opname voor patiënten tussen 3 en 18 jaar. In overleg tot 21 jaar, als het systeem (het gezin) nog betrokken is;
  • Voor dagbehandeling voor patiënten tussen 3 en 18 jaar, In overleg tot 21 jaar, als het systeem (het gezin) nog betrokken is;
  • Voor deeltijdbehandeling voor patiënten tussen 12 en 18 jaar, In overleg tot 21 jaar, als het systeem (het gezin) nog betrokken is;
  • Vermoeden van een DSM 5 stoornis;
  • Betreft een gerichte verwijzing naar gespecialiseerde GGZ;
  • Verwijzing en aanmelding vanuit (specialistische) GGZ
  • Verwijsbrief moet ondertekend zijn door een medisch specialist;
  • De verwijzing is voorafgaand aan de behandeling afgegeven.

Verwijsprocedure

Voorafgaand aan de verwijzing dient u altijd telefonisch contact op te nemen tijdens het telefonisch aanmeldspreekuur.

 

Het aanmeldformulier voor klinieken Kinder- en jeugdpsychiatrie / psychologie (KJPP) moet ingevuld worden in samenwerking met de ouders/verzorgers en -afhankelijk van de leeftijd- van de jongere.

 

LET OP: Ingevulde aanmeldformulier opslaan door op de printknop te klikken en het bestand te versturen naar ‘opslaan als pdf’.

 

Aanmeldformulieren en bijlagen digitaal verzenden via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’ en de optie ’Verwijsbrief uploaden’, daarna de optie ‘Bijlage uploaden’. Graag in uw verwijsbrief standaard verwijsinformatieopnemen (uit EPD).  

 

Verwijsbrief en bijlagen tot 25MB digitaal verzenden via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’. Bestanden groter dan 25MB kunnen naar aanmeldingen.kjpp@erasmusmc.nl worden verstuurd. 

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Wanneer wij alle verwijsinformatie (aanmeldformulier, verwijsbrief en diagnostiek indien beschikbaar) van u ontvangen hebben, wordt binnen enkele weken de aanmelding besproken ter indicatiestelling. Hierna berichten wij u over een eventuele verdere procedure.

Telefoonnummer voor verwijzen

010-703 4551

Telefonisch aanmeldspreekuur op
maandag 14:00-15:00
dinsdag 11:00 – 12:00
woensdag 09:00 – 10:00
donderdag 15:00 – 16:00
vrijdag 11:00 – 12:00

Verzend/post adres

Erasmus MC Sophia

Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

 

Voor Kinder- en Jeugdkliniek: Kamer Kp-0808

Postbus 2060

3000 CB Rotterdam

 

Voor Adolescentenkliniek: Kamer Dp-0359

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

 

Meer informatie bezoek de volgende webpagina’s:

Afdelingsinformatie Kinder- en Jeugdkliniek

Afdelingsinformatie Adolescentenkliniek