Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verwijzer

Alzheimercentrum Erasmus MC

Direct digitaal verwijzen

Verwijscriteria

U kunt patiënten doorverwijzen naar het Alzheimercentrum Erasmus MC voor:

 • Diagnostiek en (indien gewenst) follow-up bij verdenking early onset dementie (aanvang cognitieve en/of gedragsmatige symptomen < 65 jaar). (Bv. FTD, PPA, Alzheimer, DLB, PCA, CBD)
 • Diagnostiek en (indien gewenst) follow-up bij verdenking late onset dementie (aanvang symptomen > 65 jaar) bij patiënten met complexe multimorbiditeit.
 • Second opinion bij een eerder gestelde dementiediagnose.
 • Cultuursensitieve dementiediagnostiek en (indien gewenst) follow-up op onze migrantenpoli.
 • DNA diagnostiek en genetische counseling bij patiënten met een (mogelijk) erfelijke vorm van dementie, of vragen hierover vanwege voorkomen in de familie.
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van dementie, waaronder klinische trials.

Verwijsprocedure

Via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’ krijgt u twee opties:

 1. Digitale verwijsbrief maken
 2. Verwijsbrief uploaden

In uw eigen verwijsbrief graag standaard verwijsinformatieopnemen (uit EPD). Verwijsbrief en bijlagen tot 25MB digitaal verzenden via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’ of mailen, faxen of per post verzenden (graag in het onderwerp “Alzheimercentrum” vermelden). Grotere bestanden verzenden via XDM of XDS, eventueel op cd-rom per post.

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar:

 • Brieven van eerdere relevante bezoeken aan medisch specialist(en)
 • Neuropsychologisch onderzoek inclusief ruwe scores
 • Beeldvorming (MRI, CT, PET)
 • Laboratorium uitslagen (o.a. serum, liquor)

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Uw verwijzing wordt binnen 7 werkdagen getrieerd, waarna o.b.v. de medische gegevens een afspraak wordt ingepland bij een neuroloog of geriater van het Alzheimercentrum. Eventueel aanvullend onderzoek wordt zoveel mogelijk op dezelfde dag ingepland.

De patiënt krijgt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de verwijzing een schriftelijke oproep en een patiëntenfolder met extra uitleg over de onderzoeksdag. De tijd tot de eerste afspraak bedraagt gemiddeld 5 weken.

Consultatie

Voor direct overleg met een van de specialisten van het Alzheimercentrum kunt u tijdens kantooruren bellen naar 06-188 343 05.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via poli.neurologie@erasmusmc.nl.

Overige bijlagen

Contactinformatie

Telefoonnummer secretariaat

010-704 01 30, 08.00 – 16.30 uur

Telefoonnummer voor overleg

06-188 343 05

Verzend/post adres

Alzheimercentrum Erasmus MC
Kamer Nf-321
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mailadres(sen)

poli.neurologie@erasmusmc.nl

Fax

010-703 59 27

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie