Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verwijzer

Centrum Gezond Gewicht kinderen

Direct digitaal verwijzen

Verwijscriteria

Voor patiënten met (verdenking op) genetische obesitas, syndromale obesitas, hormonale obesitas, hypothalame obesitas, therapieresistente obesitas, Pseudo Hypo Parathyreoïdie, Prader-Willi syndroom en Prader-Willi-like syndroom.
Alleen verwijzingen van medisch specialisten worden in behandeling genomen

Verwijsprocedure

Verwijsbrief maken via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’ en de optie ‘Digitale verwijsbrief maken’. Of standaard verwijsinformatie opnemen in uw eigen verwijsbrief (uit EPD).
Verwijsbrief en bijlagen tot 25MB digitaal verzenden via de knop ‘Direct digitaal verwijzen’ of mailen, eventueel faxen of per post verzenden.
Grotere bestanden verzenden via XDM of XDS, eventueel op cd-rom per post.

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar:

  • Groeigegevens vanaf de geboorte, groeiboekje;
  • Laboratoriumuitslagen;
  • Resultaten aanvullende diagnostiek;
  • Relevante medische voorgeschiedenis en medicatie.

Second opinion

Indien de verwijzing een second opinion betreft, is het belangrijk dat er zo veel mogelijk correspondentie (van voorgaande ziekenhuizen) mee wordt gestuurd.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Triage kan pas plaatsvinden als de verwijsbrief is ontvangen.
Na binnenkomst van de verwijzing krijgt de verwijzer binnen 1 week bevestiging via een brief. In deze brief vragen wij u de wachttijd tot het eerste polikliniekbezoek te gebruiken om een regionaal zorgnetwerk op te zetten volgens de Ketenpak Overgewicht Kinderen.

De eerste afspraak op de polikliniek wordt ingepland zodra mogelijk. Als de wachttijd langer dan 3 maanden bedraagt wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst.

Voorafgaand aan het eerste polikliniekbezoek krijgt patiënt een vragenformulier thuis gestuurd met het verzoek om deze ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek.

De verwijzer blijft het aanspreekpunt en de (lokale) behandelaar van de patiënt.

Consultatie

Voor overleg contact opnemen via de mail of het telefoonnummer voor overleg bellen.
Voor een effectieve consultatie is een concreet geformuleerde hulpvraag nodig.

Contactinformatie

Telefoonnummer spoed

06-51 61 45 45

Telefoonnummer secretariaat

010-703 66 43, van 8.00 tot 16.30, keuze 3 (Backoffice)

Telefoonnummer voor overleg

06-51 61 45 45, dienstdoende kinderendocrinoloog

Telefoonnummer buiten kantoortijd

06-51 61 45 45, dienstdoende kinderendocrinoloog

Verzend/post adres

Erasmus MC-Sophia

Kinderendocrinologie, Centrum Gezond Gewicht, kamer Sp-1554

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

E-mailadres(sen)

Verwijzing:

TVS@erasmusmc.nl

Consultatie:

Endo.sophia@erasmusmc.nl

Logistieke vragen:

bo.sophia@erasmusmc.nl

Fax

010-704 10 23

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie