Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verwijzer

Centrum voor Arbeidsgerelateerde Luchtweg-, Huid-, en Allergologische Aandoeningen Rotterdam (CALHAR)

Direct digitaal verwijzen

Verwijscriteria

  • Arbeidsgerelateerde klachten en aandoeningen van huid en/of luchtwegen (=veroorzaakt en/of geprovoceerd door werk en/of belemmerend voor het uitvoeren van werk of reïntegratie);
  • Werkgerelateerde allergologische aandoeningen;
  • Disbalans tussen de belasting en belastbaarheid in werk;
  • De cliënt is gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek;
  • Geen onoplosbare arbeidsconflicten;
  • Geen onderliggende juridische procedure.

Verwijsprocedure

Verwijzen kan via zorgplatform of via deze website via de knop ‘Direct digitaal verwijzen'.
Indien gewenst is het mogelijk om de standaard verwijsinformatie in uw eigen verwijsbrief op te nemen en deze verwijsbrief te uploaden in het formulier.
Bestanden groter dan 25MB graag verzenden via SFTP of XDS, eventueel op cd-rom per post.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Na de verwijzing vindt de triage plaats. Binnen 8 werkdagen wordt de cliënt uitgenodigd bij één of meerdere specialisten verbonden aan CALHAR voor de intake. Het totale traject van diagnostiek tot advies aan cliënt duurt maximaal 4 weken mits het diagnostisch proces dit toelaat. Op indicatie kan het onderzoek worden uitgebreid met allergologische diagnostiek, functie- en provocatieonderzoek.
Na multidisciplinair overleg tussen de betrokken deskundigen (dermatoloog, longarts, kno-arts, allergoloog en klinisch arbeidsgeneeskundige) wordt een verwijs en behandelplan opgesteld. Op indicatie is een werkplekonderzoek mogelijk. Het verwijs- en behandelplan wordt eerst met cliënt besproken. De verwijzer en cliënt ontvangen een verslag van het verwijs- en behandelplan.

De kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Als de kosten niet via de reguliere zorg worden vergoed, wordt de verwijzer een offerte met een kostenraming aangeboden. Na goedkeuring door de verwijzer en financierende instantie kan het traject bij CALHAR worden gestart.

Meer informatie over CALHAR is te vinden in de folder voor verwijzers.

Consultatie

Voor overleg het telefoonnummer voor overleg bellen.

Contactinformatie

Telefoonnummer secretariaat

010-704 01 00

Telefoonnummer voor overleg

010-704 01 00, vragen naar de internist-allergoloog

Verzend/post adres

Erasmus MC

Polikliniek Allergologie, kamer Nd-210

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

E-mailadres(sen)

allergologie@erasmusmc.nl