Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verwijzer

Prostaatcentrum

Direct digitaal verwijzen

Voor dit specialisme zijn ook de volgende instructies beschikbaar: Blaaskankercentrum, MRI prostaat met mogelijkheid gerichte prostaatpunctiePSMA PET/CT-scan

Verwijscriteria

Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker verwijzen voor nucleaire therapie met lutetium-psma

Indicatie:
Hieronder vindt u de indicaties die over het algemeen het starten van de behandeling met lutetium-PSMA rechtvaardigen.

 • Gemetastaseerd progressief castratie-resistent prostaatkanker
 • Progressie na 2e lijns hormonale therapie en 2 lijnen chemotherapie (docetaxel en cabazitaxel)
 • Positieve uptake in alle tumorlaesies op 68Ga-PSMA PET/CT niet ouder dan 3 maanden


Criteria
Daarnaast moet de patiënt aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de therapie:

 • Zelfredzaamheid van de patiënt
 • Levensverwachting van meer dan 6 maanden
 • Kreatinine klaring > 30 ml/min
 • Beenmerg: Hb ≥ 5.5 mmol/L, trombocyten ≥ 100, leukocyten ≥ 3
 • Bij trombopenie en/of leukopenie dient een leucocyten differentiatie bepaald te worden
 • Hb dient endogeen (zonder recente erythrocytentransfusie) te zijn
 • Indien diffuse beenmerginfiltratie in het gehele stamskelet op Ga-PSMA gelden strengere afkapwaardes: Hb 6.0, T 150, L 3.5
 • Geen chemotherapie of Radium-223 binnen 8 weken voor start lu-PSMA therapie
 • Geen volledige incontinentie tenzij een CAD
 • WHO 0 of 1

Verwijsprocedure

Verwijzen kan via zorgplatform of via deze website via de knop ‘Direct digitaal verwijzen'.
Indien gewenst is het mogelijk om de 
standaard verwijsinformatie in uw eigen verwijsbrief op te nemen en deze verwijsbrief te uploaden in het formulier.
Bestanden groter dan 25MB graag verzenden via SFTP of XDS, eventueel op cd-rom per post.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

De verwijzingen worden getrieerd en zo nodig besproken met één van de specialisten. Daarna worden de benodigde afspraken gepland. Het kan om een enkel consult gaan of een combinatie van consult met aanvullende onderzoeken.

We streven ernaar de eerste afspraak binnen twee weken te plannen. De patiënt wordt hierover telefonisch en via de post geïnformeerd.

De patiënt kan ook online in het ‘patientenportaal’ zijn/haar afspraken, zijn/haar dossier en eventuele folders inzien.

Consultatie

Voor overleg met de specialisten en spreekuurhouders het telefoonnummer voor overleg bellen. Het secretariaat verbindt u door.

Contactinformatie

Telefoonnummer secretariaat

010-704 02 51, van 8.00 tot 16.30, keuze 3, urologie

Telefoonnummer voor overleg

010-704 02 51

Telefoonnummer buiten kantoortijd

010-703 13 13

Verzend/post adres

Erasmus MC Kanker Instituut
T.a.v. Prostaatcentrum, kamer Nt-239
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mailadres(sen)

prostaatcentrum@erasmusmc.nl

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie