Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verwijzer

Psychiatrie

Direct digitaal verwijzen

Voor dit specialisme zijn ook de volgende instructies beschikbaar: Kinder- en jeugdpsychiatrie Adolescentenkliniek, Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdkliniek

Verwijscriteria

De polikliniek Psychiatrie richt zich op diagnostiek, voorlichting en advies. Wij willen er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen of GGZ instellingen terecht kunnen. Binnen ons centrum werken we met aandachtsgebieden, waarbinnen we behandelmogelijkheden hebben, zoals medicamenteuze behandeling en kortdurende psychotherapie:

 • Eerste psychotische ontregeling (met blanco psychiatrische voorgeschiedenis) en second opinion o.a. bij therapieresistente stoornis, somatische co-morbiditeit en diagnostische vragen;
 • Therapieresistente depressieve stoornis, second opinion bij diagnostische vragen en persisterend depressieve stoornis;
 • Zwangerschapspsychiatrie waarbij de expertise ligt in ontregeling in de zwangerschap, preventieve interventies bij bipolaire stoornis of een postpartumpsychose in de voorgeschiedenis, advies specifieke vragen bij psychofarmaca peripartum. Ontregeling in het kraambed kunnen wij includeren tot 6 maanden postpartum;
 • Ziekenhuispsychiatrie: psychiatrische co-morbiditeit bij ernstig somatische ziektebeelden niet zijnde SOLK-problematiek noch eetstoornissen.

Informatie over diagnostiek en behandeling van de (mogelijk) verstoorde ouder-kind relatie en/of verstoorde ontwikkeling van het kind (0 tot 4 jaar) bij moeders met een psychiatrische aandoening, kunt u vinden bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdkliniek. Een dergelijk traject is alleen parallel mogelijk naast een individuele behandeling van moeder (binnen de basis GGZ of specialistische GGZ).

Verwijzing naar onze polikliniek is uitsluitend mogelijk door medisch specialisten, klinische psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Verloskundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen (GZ of basis) en verslavingsartsen kunnen alleen verwijzen onder supervisie van bovengenoemden. Een second opinion wordt alleen geaccepteerd als deze op verzoek van de behandelend psychiater vanuit de sGGZ wordt aangevraagd. Dit geldt ook voor beoordelingen voor mogelijke ECT behandeling. Op deze manier kunnen de conclusie en de bijbehorende adviezen meteen met de behandelaar besproken worden. Een second opinion direct vanuit de huisarts is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk na overleg met een psychiater vanuit onze afdeling.

Verwijsprocedure

Voor het aanmelden van een patiënt voor klinische opname kunt u telefonisch contact opnemen met de opnamecoördinator. Voor een poliklinische verwijzing kunt u voorafgaand aan de verwijzing telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek.

Verwijzen kan via zorgplatform of via deze website via de knop ‘Direct digitaal verwijzen'.
Indien gewenst is het mogelijk om de 
standaard verwijsinformatie in uw eigen verwijsbrief op te nemen en deze verwijsbrief te uploaden in het formulier.
Bestanden groter dan 25MB graag verzenden via SFTP of XDS, eventueel op cd-rom per post.

Graag in eigen verwijsbrief vermelden:

 • Huidige klachtenanamnese;
 • Voorgeschiedenis somatisch en psychiatrisch;
 • Uitkomsten van medische en/of psychiatrische onderzoeken, eerdere behandelingen en de effecten die daarmee zijn behaald;
 • Huidige medicatie;
 • Psychosociale situatie.

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar:

 • Medicatieoverzicht;
 • Eerdere correspondentie, onderzoeksverslagen en relevante lab uitslagen. Bij een second opinion is deze informatie essentieel om tot een goed advies te komen.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Op basis van de verwijsbrief (en zo nodig na aanvullend overleg) wordt de verwijzing geaccepteerd of afgewezen.
Voor spoedbeoordelingen verwijzen wij u naar de crisisdienst van de eigen regio. Indien er urgentie is binnen een van onze aandachtsgebieden, dan kan er voor overleg contact op worden genomen met de polikliniek psychiatrie of dienstdoende arts.
Afwijzing vindt plaats als bij voorbaat al is te zeggen dat wij de patiënt niet de benodigde zorg kunnen bieden of dat deze elders beter geboden kan worden. Mochten we hiertoe besluiten dan wordt u als verwijzer uiteraard op de hoogte gebracht van onze overwegingen.
Wij attenderen u er op dat onze instelling niet direct contact opneemt met uw patiënt. De verantwoordelijkheid voor de communicatie over het advies ligt derhalve bij de verwijzer.
Acceptatie van de verwijzing betekent dat de patiënt gezien wordt voor intake. Na dit intake gesprek (duur 2 uur) kan worden besloten tot een verlengde intake, advies en behandelingsmogelijkheden (binnen onze eigen setting of advies tot verwijzing naar elders).

Consultatie

Voor overleg het telefoonnummer voor overleg bellen. Indien van meerwaarde wordt u teruggebeld door een psychiater of medisch coördinator van onze polikliniek.

Overige bijlage(n)

Contactinformatie

Telefoonnummer secretariaat

010-704 01 39, van 8.15 tot 16.30, polikliniek

Telefoonnummer voor verwijzen

010-703 25 36, opnamecoördinator kliniek

Telefoonnummer voor overleg

010-704 01 39, van 8.15 tot 16.30, polikliniek

Telefoonnummer buiten kantoortijd

010-703 13 13, vragen naar de dienstdoende psychiater

Verzend/post adres

Erasmus MC
Psychiatrie, kamer Dp-1404
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

E-mailadres(sen)

poli.psych@erasmusmc.nl

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie