Naar info

Verwijscriteria

Het Kinderhersencentrum biedt specialistische zorg aan kinderen met aandoeningen op het gebied van hersenen, hoofd en zintuigen.

Aandoeningen van de hersenen, zoals:

 • Aangeboren ontwikkelingsstoornissen.
 • Epilepsie.
 • Multiple Sclerose (MS).
 • Hersentrauma.
 • Hersentumoren.
 • Aangeboren aanlegstoornissen zoals een waterhoofd of een open ruggetje.

Psychiatrische aandoeningen, zoals:

 • Angst en stemmingsstoornissen.
 • Autismespectrumstoornissen.
 • Eetstoornissen.
 • Somatische (fysieke) onbegrepen lichamelijk klachten (SOLK).

Craniofaciale aandoeningen en handafwijkingen.

Aandoeningen op het gebied van Keel, Neus en Oorheelkunde.

Aandoeningen op het gebied van de Oogheelkunde, zoals:

 • Scheelzien.
 • Lui oog.
 • Hoge bijziendheid.

Verwijsprocedure

Graag alle standaard verwijsinformatie opnemen in uw eigen verwijsbrief (uit EPD) en deze toesturen naar kinderneurologie@erasmusmc.nl (via beveiligde ZorgMail)

 

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar: 

 • Relevante beeldvorming; 
 • Neurofysiologisch onderzoek. 

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Patiënten worden op urgentie getrieerd door een van de kinderneurologen.

Telefoonnummer spoed

010-703 63 41 

Telefoonnummer secretariaat

010-703 63 41, van 8.00 tot 16.30 

Verzend/post adres

Erasmus MC-Sophia  t.a.v. de polikliniek Kinderneurologie,            

kamer Sb2774 

Postbus 2040 

3000 CA Rotterdam 

E-mailadres(sen)

kinderneurologie@erasmusmc.nl

Afdelingsinformatie

Bekijk afdelingsinformatie